Els antics edificis modernistes son avui espais de treball moderns i funcionals destinats a organitzacions que impulsen projectes d'alt impacte social en els àmbits de la innovació, la sostenibilitat, la salut, l'educació i la cultura. Aquestes institucions desenvolupen els seus programes, i també estableixen acords de col·laboració per portar a terme projectes i activitats que aportin respostes a alguns dels reptes de la societat. 
 

 

01. Banco Farmacéutico

El Banco Farmacéutico  és una ONG creada l'any 2005 que treballa per afavorir la inclusió social de les persones a través de la seva salut i per donar resposta a la pobresa farmacèutica. L'entitat estructura la seva actuació al voltant de tres pilars estratègics: fer recerca per determinar les conseqüències econòmiques i socials de la pobresa farmacèutica, donar visibilitat a aquesta problemàtica i atendre a les persones que no poden accedir als medicaments per dificultats econòmiques.   

www.bancofarmaceutico.es

02. Barcelona Health Hub

El Barcelona Health Hub és una associació que treballa per potenciar la innovació en salut digital i la seva transferència al sector; busca el suport de grans organitzacions del sector per connectar startups amb grans empreses de la indústria farmacèutica, asseguradores i altres organitzacions de noves tecnologies en l'àmbit sanitari. L'objectiu final és connectar emprenedors i grans empreses per transferir innovació puntera a la indústria sanitària. 

www.barcelonahealthhub.com

03. EFI

L'Institut Forestal Europeu (EFI, en anglès) es dedica a la recerca i a l'anàlisi de polítiques públiques relacionades amb els boscos, impulsant el treball en xarxa i la divulgació d'informació objectiva i relevant per a la bona governança dels espais forestals. L'oficina de Barcelona acull el Centre per a la Mediterrània (EFIMED); el Centre EU FLEGT, que treballa per millorar la gestió de boscos i el comerç legal de fusta; i el Centre EU REDD, que dona suport als països amb boscos tropicals per millorar la olítica pública en relació als usos del sòl. 

www.efi.int

04. EMEA

La Euro-Mediterranean Econimists Association (EMEA) és un fòrum independent de recerca i prospecció. Desenvolupa projectes d'anàlisi integrada de factors polítics, socials i econòmics a la regió euromediterrània. Treballa en col·laboració amb la Unió Europea, la Unió pel Mediterrani, universitats, think tanks i institucions financeres.  

www.euromed-economists.org

05. EURORDIS-Rare Diseases Europe

Aliança no governamental que representa més de 800 organitzacions de pacients amb malalties poc freqüents en 70 països. La missió EURORDIS – Rare Diseases Europe és treballar més enllà de les fronteres per millorar les vides de les persones afectades per una malaltia poc freqüent. 

www.eurordis.org

06. Fundació Lluís Domènech i Montaner

Fundació creada l'any 2006 amb la voluntat de recuperar, estudiar i difondre la personalitat i l'obra d'un dels personatges catalans més decisius i emblemàtics de la segona meitat del segle XIX i del primer quart del segle XX, Lluís Domènech i Montaner, arquitecte del Recinte Modernista de Sant Pau.

www.fldm.cat

07. OMS

L'Oficina de Barcelona de l'OMS és un centre d'excel·lència sobre finançament de la sanitat per assolir la cobertura universal en salut (UCH, en anglès). Treballa amb els Estats membres de la Regió Europea de l'OMS per promoure polítiques públiques basades en la investigació científica. L'Oficina fa suport als països en el desenvolupament de polítiques, el seguiment del progrés i el disseny de reformes mitjançant una combinació de diagnosi, anàlisi d'opcions, diàlegs d'alt nivell i intercanvi internacional d'experiències. L'Oficina també coordina cursos de formació de l'OMS sobre el finançament de la sanitat i l'enfortiment dels sistemes de salut. 

www.euro.who.int

08. ONU-HABITAT

El Programa de les Nacions Unidas per als Assentaments Humans (ONU-Habitat) treballa per millorar el futur dels espais urbans. La seva missió és promoure assentaments humans que siguin sostenibles en termes socials i mediambientals. A través de l'Urban Resilience Hub (UN-Habitat/Urban Resilience Hub) incentiva l'augment de la resiliència de les ciutats mitjançant la cooperació tècnica, la promoció i l'intercanvi de coneixements. El programa ha desenvolupat la principal eina d'ONU-Habitat per millorar la resiliència de centres urbans i coordina la Barcelona Resilience Week, entre moltes altres àrees de treball.

www.urbanresiliencehub.org

09. SCP/RAC

SCP/RAC és un dels Centres d'Activitat Regional establerts en el marc del Pla d'Acció del Mediterrani, un programa creat per ONU Medi Ambient per donar suport als països membres de la Convenció de Barcelona. El Centre ofereix coneixements, capacitació, assessorament i treball en xarxa a governs, empreses, agents financers i organitzacions de la societat civil per desenvolupar productes i serveis inclusius, no contaminants i eficients en l'ús de recursos.

www.cprac.org